Enter your keyword

paper-3225109_1920

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM İÇİN AS SAVUNMA

Türkiye savunmaya en yüksek harcama yapan ülkelerden biridir. 2018 yılında 19 milyar ABD doları tutarındaki savunma harcaması ile Türkiye dünyanın en büyük savunma bütçeleri arasında 15. sırada yer almıştır. Savunma sanayiinin iş hacmi son on yılda ikiye katlanarak 2018 yılında 8,8 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Türk havacılık ve savunma sektöründe son on yılda gerçekleşen gelişmeye paralel olarak, Türk şirketleri için ihracat ve uluslararası işbirliği fırsatları da artmıştır.

Nitekim AS Savunma Sanayi ve Teknoloji, nitelikli iş gücü ve üstün teknoloji altyapılarıyla, hem Türkiye piyasasına hem de çok sayıda ülkeye yerel gereksinimlerini karşılayan küresel çözümler sunabilmektedir. Bu bağlamda, özgün tasarım geliştirmekten yurt içi üretime, modernizasyondan modifikasyona, Ar-Ge çalışmalarından uluslararası projelere kadar savunma ve havacılık sektörünün pek çok kritik alanında faaliyet göstermektedir.